Магнетни влошки - 1 пар
Опис на артикал
Достапно
Количина
 
Магнетни влошки - 1 пар
Име на артикал
Магнетни влошки - 1 пар
Шифра
101015
Цена
999.00 ден

Магнетната терапија се базира на претпоставка дека секој орган има своја посебна фреквенција на осцилации (или вибрации). Кога тие природни фрквенции се пореметени поради нерамнотежа помеѓу различни електромагнетни сили присутни во телото, како резултат настанува заболувањето.

Спротивно на тоа, кога ќе поставиме адекватни магнети на специфичните рефлексички точки кои одговараат на поедини заболени органи, елекромагнетната сила на природен начин го потикнува создавањето на биохемиски и метаболички реакции во телото. На тој начин се обновува и хармонизира секоја фрквенција на органот на неговиот природен и ускладен степен.

Овие посебни влошки се создадени од 23 ситни и силни магнети , стратешки распоредени на точките кои прецизно одговараат на важните рефлексни зони на стапалата.

Достапно
 
Магнетната терапија...
Магнетни влошки - 1 пар
Powered by Bio Clinica Makedonija
ASP.NET Shopping Cart Software