Нарацка промотивнег каталога и пријава на Newsletter Био Клиника!
Наслов *  
Име *  
Презиме *  
Адреса *  
Поштенски број *  
Место *  
Датум на раѓање (дд.мм.гггг)  
Телефон
Мобилен тел.
Факс
Email *  
Одберете што сакате да примите:
Newsletter  
Промотивен каталог
За промотивниот каталог сте дознале од
 
 
Известување според Законот за заштита на лични податоци: Вашите лични податоци ги давате доброволно поради обработка на нарачката. Личните податоци ги внесуваме во евиденција на купувачи и ги користиме во рекламни цели. Тајноста на вашите лични податоци е загарантирана во согласност со овој закон. Со пополнување на образецот давате согласност за обработка на лични податоци за наведените цели. Имате право на приговор за располагање со Вашите лични податоци во маркетиншки цели доколку повеќе не сакате да добивате наши каталози.